Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 06 2015

miskaa
4852 ade6 500
Reposted fromsummerkiss summerkiss viaNocturia Nocturia
miskaa
5498 e2df
Reposted fromhalfjohn halfjohn viaNocturia Nocturia
miskaa
5358 6255 500
Reposted fromonlytoreturn onlytoreturn viaNocturia Nocturia
miskaa
Lubię gdy mówi, że jestem Jego.

May 02 2015

miskaa

April 27 2015

miskaa

Kobiety mają swoje pragnienia. Chcą torebek, butów od Manolo albo chociaż Kazara, bycia wychudłą suką, i dzikiego pierwotnego seksu. Takiego gdzie zostaną wygięte, wykorzystane, z zaczerwienioną dupą i zerwanymi z tej dupy stringami.

Kobiety chcą intymności, czułości, romantyzmu, oddania, kwiatów, czekolady w ilościach przemysłowych oraz buzi, które będzie trwało przez 15 minut a następnie zostaną delikatnie zaniesione do łóżka.

A, że te dwa oczekiwania stoją są ze sobą w sprzeczności? Witamy w świecie kobiet.

http://pokolenieikea.com/2015/04/27/dlaczego-nie-nalezy-sluchac-kobiety-kiedy-mowi-nie/

April 24 2015

miskaa
Zapomnij o wszystkich powodach, dla których coś się nie uda. Wystarczy znaleźć jeden dobry powód, dla którego się powiedzie.
— Tak właśnie. Kurwa. Właśnie tak.
miskaa
8330 59b3
Reposted fromcarameltea carameltea viamytype mytype
miskaa
Kobiety w XXI wieku nie mówią, że są brzydkie. Mówią, że są grube.
— Małgorzata Halber
Reposted fromvestige vestige viabynajmniej bynajmniej
miskaa
4241 16f5
Reposted fromaammaazing aammaazing viainerte inerte
miskaa
amazing northern lights in Norway
miskaa
Kobieta, o którą jej facet się troszczy, jest lepszą kochanką i milszą towarzyszką życia.
— Paulina Młynarska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapequena pequena
miskaa
4007 e262
Czy trzeba coś jeszcze dodawać?
miskaa
8120 6d6e
Reposted fromkingavonschabert kingavonschabert via13-days 13-days

April 23 2015

miskaa

"Good morning"

"How was your day?"

"Be careful"

"Text me when you get home so I know you're safe"

"Sweet dreams"

"How are you?"

"I hope you're feeling better"

"Have a good day today!"

"I miss you"

"Good night"

"Can you come over?"

"Can I come over?"

"Can I see you?"

"Can I call you?"

"You're beautiful"

"Want something to drink?"

"Watch your step!"

"Let's watch a movie"

"What are you up to?"

"How is your day so far?"

"It will be OK"

"I'm here for you"

"Do you need anything?"

"Are you hungry?"

"I just wanted to hear your voice"

"You just made my day"

...

You don't have to hear "I Love You" to know that someone does. Listen carefully. People speak from the heart more often than you think.

Reposted frominanutshell inanutshell viaNocturia Nocturia
miskaa
To głupie. Chcę być szczęśliwy, ale uporczywie myślę o rzeczach które mnie smucą. Jestem ambitny, ale zbyt często wpadam w pułapkę lenistwa. Nie lubię się, ale jednocześnie kocham to kim jestem. Pragnę uwagi, ale odrzuciłem wiele osób, którym na mnie zależy.
Najgorsze jest to, że wymagam od innych by wiedzieli kim jestem, jednocześnie sam nie mając o tym pojęcia.
Reposted frompensieve pensieve viapunkahontaz punkahontaz

April 19 2015

miskaa
0307 3137
Reposted frompaatison paatison viaamebocyt amebocyt
miskaa
9627 289d
Reposted fromnezzmusic nezzmusic viahollyj hollyj
miskaa
Czasem spotykamy kogoś i potem chcemy go spotykać codziennie.
Reposted fromwhiskyinthejar whiskyinthejar viafatu fatu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl